The Classic Look


A classic look is an outstanding example of a particular style, something of lasting worth or with a timeless quality

Et klassisk look er et fremragende eksempel på en bestemt stil, noget af blivende værdi, eller med en tidløs kvalitet